Privacy

Ons beleid

Laatst bijgewerkt op 19 februari 2018

Bodes & Bode juweliers is een bedrijf gevestigd in Den Haag (“ Bodes & Bode juweliers ,” “ ons ,” onze ”of “ wij ”) doet er alles aan om uw privacy te beschermen. Ons privacybeleid, dat van toepassing is op alle gebruikers van onze website en dienst, is bedoeld om uit te leggen welke informatie we verzamelen en hoe we deze gebruiken om onze diensten te verlenen en gebruikers een betere ervaring te bieden (“ Privacybeleid ”). Termen met een hoofdletter die niet in dit Privacybeleid zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die wordt gegeven in onze Gebruiksvoorwaarden. Dit privacybeleid maakt deel uit van en is opgenomen in de gebruiksvoorwaarden.

Soorten informatie die we verzamelen

We verzamelen zowel " persoonlijke informatie " als " anonieme informatie " over onze gebruikers. Persoonlijke informatie is informatie die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren, zoals uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer en betaalmethode, evenals informatie die aan dergelijke informatie is gekoppeld. "Anonieme informatie" is informatie die niet kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren en die niet is gekoppeld aan informatie die daarvoor wel kan worden gebruikt. Het omvat passief verzamelde informatie over uw activiteiten op de Dienst, zoals gebruiksgegevens, voor zover deze informatie niet is gekoppeld aan uw Persoonlijke Informatie.

Bezoekers van de website kunnen toegang krijgen tot en bladeren door bepaalde delen van de website zonder persoonlijke informatie vrij te geven, hoewel we, zoals de meeste websiteproviders, passief bepaalde informatie van uw apparaten kunnen verzamelen, zoals uw IP-adres en browserinformatie. Houd er rekening mee dat u ervoor kunt kiezen om ons bepaalde informatie niet te verstrekken, maar hierdoor kunt u mogelijk niet volledig gebruik maken van de Website en Dienst en/of kunt u zich minder bewust worden van nieuwe producten, diensten, promoties en/of gerelateerde updates van Bodes & Bode juweliers. Alle gebruikers die zich bij Bodes & Bode juweliers registreren zijn " Geregistreerde gebruikers".

Vrijwillig ingediende informatie

Wij verzamelen informatie die u aan ons verstrekt tijdens uw gebruik van de Website en/of Dienst, zoals:

  • Persoonlijke informatie die u invoert bij het aanmaken van een account of het bestellen van producten, inclusief uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, betaalmethode en factuurgegevens.
  • Uw communicatie met ons via de Dienst.
  • Informatie die u verstrekt in uw account of op ons e-mailadres.

Informatie verzameld via technologie

 • We kunnen informatie verzamelen over uw gebruik van de website en service, inclusief uw hardwaremodel, browsertype, besturingssysteem, internetprotocol (IP) en domeinnaam. Als u een mobiel apparaat gebruikt, ontvangen de juweliers van Bodes & Bode mogelijk ook uw unieke apparaat-ID, of een andere unieke identificatie, en uw mobiele besturingssysteem. We kunnen deze informatie correleren met andere persoonlijke informatie die we over u hebben. We kunnen ook cookies en URL-informatie gebruiken om informatie te verzamelen over de datum en tijd waarop u de Service hebt gebruikt en de informatie waarnaar u hebt gezocht en geopend. “Cookies” zijn kleine stukjes informatie die een website naar uw apparaat stuurt terwijl u de website bekijkt. We kunnen zowel sessiecookies (die verlopen zodra u uw webbrowser sluit) als permanente cookies (die op uw apparaat blijven staan ​​totdat u ze verwijdert) gebruiken om u een persoonlijkere en interactievere ervaring te bieden. Permanente cookies kunnen worden verwijderd door de aanwijzingen in het Help-bestand van de webbrowser te volgen.
 • We kunnen ook diensten van derden gebruiken, zoals Google Analytics, om gegevens van gebruikers van de Dienst bij te houden en te analyseren.

Hoe wij uw informatie gebruiken
Persoonlijke informatie

  Wij kunnen uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Registreer en beheer uw account
  • Voltooi uw aankooptransacties
  • Bied klantenondersteuning aan
  • Stuur communicatie- en administratieve e-mails
  • Personaliseer en pas de functies, prestaties en ondersteuning van de Website en Dienst aan
  • Om u promotionele/marketinginformatie, nieuwsbrieven, aanbiedingen of andere informatie van ons of namens onze sponsors of partners te sturen
  • Verbeter de kwaliteit van de Website en Dienst en voer interne handelingen uit, zoals fraudedetectie
  • Analyseren, benchmarken en onderzoek doen naar gebruikersgegevens en interacties met de Dienst

  Anonieme informatie

   We kunnen anonieme informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

   • Verbeter de website en dienst en pas de gebruikerservaring aan, bijvoorbeeld door gerichte nuttige functies en promoties aan te bieden op basis van het type diensten dat u zoekt
   • De via cookies en soortgelijke technologieën verzamelde informatie verzamelen om te gebruiken in statistische analyses om ons te helpen trends te volgen, de effectiviteit van onze advertenties te evalueren, onze producten op de markt te brengen en te promoten, ons aanbod en onze communicatie te verfijnen en patronen te analyseren

   Hoe we informatie delen en openbaar maken

    Wij weten hoe belangrijk het is om uw gegevens vertrouwelijk te houden. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verhuren, verkopen of delen met derden, behalve zoals specifiek door u goedgekeurd op het moment van openbaarmaking of onder de omstandigheden die worden beschreven in dit privacybeleid.

    Als u niet wilt dat wij de over u verzamelde persoonlijke gegevens gebruiken of openbaar maken op de manieren die in dit privacybeleid zijn aangegeven, kunt u ervoor kiezen om (a) uw persoonlijke gegevens op geen enkel moment te verstrekken, (b) een geregistreerde gebruiker te worden, en/ of (c) producten bestellen op de Website.

    Naast het gebruik van de door ons verzamelde informatie voor de doeleinden beschreven in Sectie 2 hierboven, kunnen we uw informatie ook delen zoals hieronder beschreven. Lees ons beleid voor delen zorgvuldig door, vooral met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Door een Geregistreerde Gebruiker te worden, gaat u ermee akkoord dat wij de Persoonlijke Informatie die u ons verstrekt, op de hieronder beschreven manieren delen. Uw mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen in de informatie die wordt gedeeld, wordt hieronder ook beschreven.

    Dienstverleners

     We delen persoonlijke informatie met verkopers, adviseurs, betalingsverwerkers en andere externe dienstverleners (gezamenlijk “ Dienstverleners ”) die diensten verlenen namens – en op verzoek van – Bodes & Bode juweliers , inclusief maar niet beperkt tot bedrijven die e-maildiensten en hosten van de website en service. Wij verstrekken Dienstverleners uitsluitend Persoonlijke Informatie die zij nodig hebben om het specifieke werk uit te voeren dat wij hen hebben opgedragen. Met andere woorden: persoonlijke informatie wordt alleen verstrekt op basis van ‘need-to-know’. Bodes & Bode juweliers heeft bedrijven geselecteerd die hoge normen hanteren met betrekking tot privacy en die ermee instemmen de Persoonsgegevens alleen te gebruiken voor het uitvoeren van specifieke diensten namens Bodes & Bode juweliers en in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

     Naleving van wetten, wetshandhaving en veiligheid

      We kunnen informatie die we over u hebben verzameld openbaar maken als dit wettelijk verplicht is of als we, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat openbaarmaking redelijk is om te voldoen aan de wet, verzoeken of bevelen van wetshandhavingsinstanties, of enige juridische procedure (al dan niet een dergelijke openbaarmaking is niet vereist door de toepasselijke wetgeving), of om de rechten of eigendommen van Bodes & Bode juweliers of een derde partij te beschermen of te verdedigen.

      Anonieme informatie

       Geaggregeerde Anonieme Informatie is de combinatie van uw Anonieme Informatie met de Anonieme Informatie van andere gebruikers (“ Geaggregeerde Anonieme Informatie ”). Geaggregeerde anonieme informatie maakt het niet mogelijk om met u te worden geïdentificeerd of gecontacteerd. We kunnen dergelijke geaggregeerde anonieme informatie delen met derden.

       Zakelijke transacties

        In de toekomst kunnen we al uw persoonlijke gegevens of een deel ervan delen met een van onze dochterondernemingen, joint ventures of andere bedrijven onder gemeenschappelijke controle, in welk geval we van hen eisen dat ze dit privacybeleid naleven. Bovendien, in het geval dat we een zakelijke transitie ondergaan, zoals een fusie, overname door een ander bedrijf of de verkoop van alle of een deel van onze activa, kunnen uw persoonlijke gegevens deel uitmaken van de overgedragen activa. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en zijn toegestaan ​​door dit Privacybeleid, en dat elke entiteit die ons overneemt, met ons fuseert of die onze activa verwerft, uw Persoonlijke Informatie mag blijven verwerken zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

        Jouw keuzes

         Door een Geregistreerde Gebruiker te worden, stemt u ermee in bepaalde berichten van ons te ontvangen. U kunt berichten die voor marketingdoeleinden worden verzonden, of bepaalde andere communicatie, wijzigen of u hiervoor afmelden door uw accountinstellingen aan te passen of de instructies voor het afmelden in dergelijke berichten te volgen. Houd er rekening mee dat we, ondanks de aangegeven marketingvoorkeuren, u administratieve e-mails kunnen sturen met betrekking tot de Website of Dienst, inclusief bijvoorbeeld kennisgevingen over updates van ons Privacybeleid.

         Uw persoonlijke gegevens bijwerken

          U kunt uw persoonlijke gegevens herzien door uw accountinstellingen aan te passen of door rechtstreeks contact met ons op te nemen via info@bodesenbode.com. Houd er echter rekening mee dat we mogelijk verplicht zijn om bepaalde persoonlijke gegevens te bewaren, of om bepaalde persoonlijke gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. In dat geval zullen we pas aan uw verwijderingsverzoek voldoen nadat we aan deze vereisten hebben voldaan. Wanneer we informatie verwijderen, wordt deze uit onze actieve database verwijderd, maar kan deze in onze archieven blijven staan. We kunnen uw gegevens bewaren voor fraudedetectie of soortgelijke doeleinden. Houd er rekening mee dat als we sommige van uw persoonlijke gegevens al aan derden hebben bekendgemaakt, we geen toegang meer hebben tot die persoonlijke gegevens en de verwijdering of wijziging van dergelijke informatie door de partijen aan wie we deze openbaarmakingen hebben gedaan, niet kunnen afdwingen.

          Kinderen

           Deze website is niet gericht of bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. We vragen, verzamelen of bewaren niet bewust informatie van mensen waarvan we weten dat ze jonger zijn dan 13 jaar, en geen enkel deel van onze Website is bedoeld om iemand onder de 13 jaar aan te trekken. We sturen ook geen e-mailcorrespondentie naar iemand die aangeeft dat ze jonger zijn dan 13 jaar. de leeftijd van 13 jaar. Als we later feitelijk weten dat een gebruiker jonger dan 13 jaar is, zullen we stappen ondernemen om de persoonlijke gegevens van die gebruiker uit onze systemen te verwijderen en het account te verwijderen. Als u de ouder of voogd bent van een kind waarvan u denkt dat het persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via info@bodesenbode.com, zodat we dergelijke informatie uit ons systeem kunnen verwijderen.

           Beveiliging en gegevensbehoud

            Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw gegevens. We maken gebruik van alle redelijke administratieve, fysieke en elektronische maatregelen die zijn ontworpen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. We zullen alle wettelijk verplichte openbaarmakingen van elke inbreuk op de veiligheid, vertrouwelijkheid of integriteit van uw niet-gecodeerde elektronisch opgeslagen "persoonlijke gegevens" (zoals gedefinieerd in de toepasselijke staatsstatuten inzake kennisgeving van inbreuk op de beveiliging) aan u doen via e-mail of opvallende plaatsing op de website in zo spoedig mogelijk en zonder onredelijke vertraging, voor zover dit strookt met (i) de legitieme behoeften van de rechtshandhaving of (ii) eventuele maatregelen die nodig zijn om de omvang van de inbreuk te bepalen en de redelijke integriteit van het datasysteem te herstellen. Hoewel gegarandeerde veiligheid zowel op als buiten het internet niet bestaat, doen wij commercieel redelijke inspanningen om de verzameling en beveiliging van dergelijke informatie in overeenstemming te brengen met dit privacybeleid en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

            Materialen van derden

             Bodes & Bode juweliers kunnen links aanbieden naar andere websites, of inhoud en materialen, die eigendom zijn van en/of beheerd worden door derden (“ Materialen van Derden ”). Bodes & Bode juweliers doet geen onderzoek naar en houdt geen toezicht op dergelijk materiaal van derden en is daarvoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Bovendien is Bodes & Bode juweliers niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van websites van derden, noch zijn wij verantwoordelijk voor de informatie of inhoud die deze bevatten. Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op informatie die door ons wordt verzameld via de website en service; Wanneer u dus een link gebruikt om van onze website naar een andere website van een derde partij te gaan, is dit privacybeleid niet langer van kracht. We moedigen gebruikers aan om het privacybeleid van deze andere websites te lezen en te overwegen voordat ze deze gebruiken.

             Wijzigingen in ons privacybeleid

              We behouden ons het recht voor om delen van dit privacybeleid op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen, en alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze zijn geplaatst, tenzij we u anders adviseren. We zullen uw persoonlijke gegevens echter niet op een nadelige, wezenlijk andere manier gebruiken dan het gebruik dat in dit privacybeleid wordt beschreven, zonder u de mogelijkheid te geven om u af te melden. Uw voortgezette gebruik van de Dienst nadat dit Privacybeleid is gewijzigd, wordt geacht uw voortdurende aanvaarding van de algemene voorwaarden van het Privacybeleid, zoals gewijzigd, te zijn. Wij raden u aan een bladwijzer voor deze webpagina te maken en dit privacybeleid regelmatig te raadplegen.

              Neem contact met ons op

              Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@bodesenbode.com of een brief sturen naar Bodes & Bode juweliers – Denneweg 50A – 2514 CH Den Haag (Nederland).

              close